CO TO JEST ZEN COACHING

Zen Coaching jest prostym, a zarazem mocnym narzędziem wspierania człowieka w docieraniu do jego prawdziwego potencjału. Siła tego podejścia leży w połączeniu wielowiekowej mądrości wschodu z narzędziami i założeniami coachingu. Dzięki pierwiastkowi Zen proces coachingowy wzbogacony jest o takie elementy, jak obecność tu i teraz, skupienie na tym, co dzieje się w danym momencie, czy odkrywanie komunikatów płynących z ciała.

Głównym celem Zen Coachingu jest wspieranie w rozpoznaniu naszej prawdziwej natury poprzez wchodzenie w kontakt z poziomu obfitości/pełni, a nie strachu i poczucia braku. Poprzez takie poznanie stajemy się mniej przywiązani do naszych utartych schematów i przekonań jak również bardziej wolni, aby żyć pełnią życia i mieć pozytywne nastawienie do siebie i innych.
Rolą Zen coacha jest wspieranie w transformacji blokad wewnętrznych i uwolnieniu wewnętrznego potencjału poprzez słuchanie i proste, a zarazem mocne pytania.

JAK DZIAŁA ZEN COACHING


Sesje Zen coachingU to cykl spotkań podczas których coach umożliwia klientowi skontaktowanie się ze sobą poprzez rozluźnienie napięcia w ciele, obserwacje oddechu i uważność. Każda sesja zaczyna się tzw. przełączeniem z trybu działania do trybu bycia, która polega m.in na koncentracji na oddechu, obserwacji doznań płynących z ciała.

Standardowa ilość sesji to cykl 10 spotkań (1x w tygodniu), taka ilość spotkań umożliwia zdobycie umiejętności samoobserwacji, rozpoznawania swoich uczuć i myśli, zwiększenie świadomości ciała, radzenia sobie w stresie i sytuacjach kryzysowych oraz bardziej uważnego i jakościowego życia. Podczas całego procesu klient zdobywa narzędzia do autocoachingu tak, aby po zakończonych sesjach mógł sam zadawać sobie pytania i znajdować w sobie źródło siły, spokoju i spełnienia.

KORZYŚCI


  • zwiększenie kontaktu z własnym ciałem poprzez lepsze odczytywanie płynących z niego sygnałów
  • bliższe poznanie siebie, swoich schematów myślenia i przekonań
  • uwolnienie wewnętrznego potencjału
  • budowanie bardziej autentycznych relacji z innymi
  • odkrycie swoich pasji, tęsknot i pragnień
  • odblokowanie energii życiowej
  • zdobycie umiejętności bycia w pełni w chwili obecnej

OPINIE KLIENTÓW


Coaching zen zakwalifikowałabym do holistycznej techniki samorozwojowej, która obejmuje pracę nad ciałem, umysłem i emocjami. Pomaga lepiej poznać samego siebie, swoje schematy myślenia i blokady wewnętrzne.

Małgosia jest ciepłą, piękną i uważną osobą, przy której od razu poczułam się bezpiecznie i naturalnie. Co też dla mnie było istotne, nie występuje ona w roli nauczyciela/mistrza – a raczej kompana, który dobrze słucha, zadaje stymulujące pytania i czasem prowokuje aby się zagłębić tam, gdzie nie zawsze mamy na to ochotę. Ja z Małgosią odbyłam 10 sesji i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że to doświadczenie było dla mnie przełomowe i jego efekty będą mi procentować do końca życia.

Jana, Graphic Designer

 

Sesje z Małgosią były niezwykłą podróżą do źródła wszystkich moich problemów i życiowych doświadczeń. Każde spotkanie odsłaniało przede mną własne „ja”, budowało samoświadomość i pozwalało czerpać z tego pełnymi garściami. Małgosia była dla mnie wspaniałym przewodnikiem, któremu z łatwością byłam w stanie zaufać. Swobodnie, nienachalnie i z pełną empatią pomagała pokonywać życiowe zakręty i odszukać w sobie siłę do walki z przeszłością, wątpliwościami i brakiem pewności siebie. Pozwoliła mi wkroczyć na inny etap rozwoju w każdej sferze mojego życia. Jeśli można mówić o przebudzeniu umysłu i duszy – to właśnie to stało się po zakończeniu naszych spotkań.

Małgosiu, dziękuję Ci za każdy jaśniejszy dzień! :)

Justyna, Strategy Manager

 

Poniżej przesyłam również krótki filmik przedstawiający opinie klientów o Zen Coachingu (wersja angielska):
https://www.youtube.com/watch?v=j6M4-psf5ek&t=10s&spfreload=10