DISCOVERYTM W RELACJACH

Warsztat poszerza samoświadomość, pozwala odkryć tajemnice różnic osobowościowych, oraz uczy jak w sposób jakościowy i pozytywny komunikować się z innymi.

Podczas warsztatów każdy z uczestników otrzymuje swój własny Profil Indywidualny, który powstaje na bazie odpowiedzi udzielonych w Kwestionariuszu Preferencji. Kwestionariusze wypełniane są przez uczestników on-line przed warsztatem. Podczas warsztatu omawiany jest sposób interpretacji Profilu dzięki czemu uczestnicy poznają swój preferowany styl działania, swoje mocne strony i obszary do rozwoju oraz odkrywają sposoby na zwiększenie skuteczności swoich działań.

Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat technik rozpoznawania typów osobowości oraz adaptowania się do ich potrzeb i oczekiwań, dzięki czemu mogą od razu po zakończonym warsztacie wykorzystać swoje umiejętności w relacjach osobistych.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W RODZINIE

Warsztat poszerza wiedzę na temat preferowanego stylu działania rodzica, jego mocnych stron i potencjalnych słabości. Rodzic zdobywa wiedzę na temat tego jak rozpoznać potrzeby i preferencje osobowościowe swojego dziecka oraz uczy się jak wzmacniać swoje dziecko i komunikować się z nim w sposób jakościowy i pozytywny.

Podczas warsztatów każdy rodzic otrzymuje swój własny Profil Indywidualny, który powstaje na bazie odpowiedzi udzielonych w Kwestionariuszu Preferencji. Kwestionariusze wypełniane są on-line przed warsztatem. Podczas warsztatu omawiany jest sposób interpretacji Profilu dzięki czemu rodzic może bardziej świadomie wchodzić w kontakt z dzieckiem oraz odkryć sposoby na poprawienie i umocnienie relacji.