DISCOVERYTM - EFEKTYWNOŚĆ INDYWIDUALNA

Warsztat stanowi podstawę wszystkich Programów opartych na metodologii Insights Discovery™.

Podczas warsztatów każdy z uczestników otrzymuje swój własny Profil Indywidualny, który powstaje na bazie odpowiedzi udzielonych w Kwestionariuszu Preferencji. Kwestionariusze wypełniane są przez uczestników on-line przed warsztatem. Podczas warsztatu omawiany jest sposób interpretacji Profilu dzięki czemu uczestnicy poznają swój preferowany styl działania, swoje mocne strony i obszary do rozwoju oraz odkrywają sposoby na zwiększenie skuteczności swoich działań.

DISCOVERYTM - SKUTECZNA SPRZEDAŻ

Program dedykowany jest zespołom sprzedażowym i koncentruje się wokół wypracowania konkretnych strategii zwiększających efektywność sprzedaży.

Warsztat pozwala poznać indywidualny styl sprzedaży, przeanalizować preferencje osobowościowe na każdym etapie sprzedaży oraz zestawić je ze swoimi kompetencjami. Uczestnicy poszerzają wiedzę z zakresu rozpoznawania typów osobowości oraz uczą się jak dostosować swoją komunikację werbalną i niewerbalną do potrzeb różnych klientów zgodnie z typologią.

Dzięki warsztatowi uczestnicy lepiej rozumieją potrzeby swoich klientów, potrafią dostosować do nich swoje podejście, a w konsekwencji budują pozytywne i długotrwałe relacje z klientami.

DISCOVERYTM - ZARZĄDZANIE

Ten rozdział skierowany jest przede wszystkim dla kadry menadżerskiej i pozwala przyjrzeć się swojemu indywidualnemu stylowi zarządzania oraz potrzebom i oczekiwaniom swoich pracowników w kategoriach motywacji, środowiska pracy oraz preferowanego stylu zarządzania.

DISCOVERY FULL CIRCLETM - FEEDBACK ZESPOŁOWY

Warsztat skierowany jest do zespołów, które chcą rozwijać i pogłębiać relacje w zespole.

Każdy z uczestników otrzymuje Profil Discovery Full Circle™, w którym zawarte są informację na temat tego jak jesteśmy postrzegani przez innych członków zespołu. Program jak i Profil Discovery Full Circle™ bazuje na modelu energii kolorystycznych dzięki czemu uczestnicy nie oceniają swoich kompetencji, a jedynie dzielą się swoim sposobem spostrzegania warunkowanym bardzo często przez typ osobowości. Treść i forma przekazywania feedbacku ma charakter pozytywny i wzmacniający, co pozwala na budowanie dialogu i ulepszenie relacji w zespole.

DISCOVERYTM - EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁU

Warsztat pozwala spojrzeć szerzej i głębiej na sposób funkcjonowania zespołu, jego mocne strony, obszary do rozwoju oraz wypracować konkretne strategie działania zwiększające efektywność zespołu.

Podczas warsztatu przeprowadzana jest Analiza Koła Zespołu™, dzięki czemu uczestnicy mogą zobaczyć jak rozkładają się energie kolorystyczne w zespole i jaki to wpływ na jego funkcjonowanie. Uczestnicy tworzą mapę komunikacyjną zespołu, która ma na celu zwiększyć skuteczność wzajemnego porozumiewania się.

Program obejmuje również zapoznanie uczestników z modelem 4 filarów Efektywności Zespołu. Każdy filar powiązany jest z jedną z 4 energii kolorystycznych: Koncentracja (energia czerwona), Synchronizacja (energia żółta), Klimat (energia zielona) Proces (energia niebieska). Zespół określa efektywność funkcjonowania zespołu na każdym z 4 filarów, a następnie identyfikuje wyzwania stojące przed zespołem, określa dalsze kierunki rozwoju oraz wypracowuje konkretne plany działania.

Discovery – Efektywność Zespołu™ może stanowić wprowadzenie do kolejnego etapu jakim jest narzędzie Navigator – Efektywność Zespołu™, które pozwala jeszcze dokładniej zdiagnozować Efektywność zespołu( 32 Elementów Efektywności Zespołu)

NAVIGATORTM - EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁU

Program skierowany jest do liderów, którzy chcą rozwijać woje umiejętności menadżerskie oraz skutecznie zarządzać swoim zespołem. Każdy z liderów otrzymuje Profil Indywidualny rozdział: Zarządzanie, który zawiera informację m.in na temat preferowanego stylu zarządzania, jego mocnych stron i obszarów do rozwoju. Program obejmuje analizę indywidualnego stylu zarządzanie oraz uczy jak dostosować system motywacyjny do określonych typów osobowości. Na warsztacie liderzy analizują Koła swoich zespołów oraz wypracowują konkretne strategie zwiększające zaangażowanie i efektywność jego członków.

Uczestnicy Programu zdobywają również wiedzę z zakresu skutecznego zarządzania zmianą przy jednoczesnym utrzymaniu motywacji i zaangażowania pracowników oraz uczą się jak odpowiednio zarządzać sytuacjami stresowymi tak aby dostosować się do potrzeb wszystkich typów osobowości.