PROFIL INDYWIDUALNY
INSIGHTS DISCOVERYTM

Profil Indywidualny jest podstawowym narzędziem metody i powstaje na bazie wypełnionego Kwestionariusza. W przeciwieństwie do tradycyjnych testów Kwestionariusz Preferencji Insights Discovery™ ma charakter opisowy, a nie oceniający. Profil nie służy do określania idealnego typu, nie jest przypisywany też do określonych ról czy zawodów. Insights Discovery™ pokazuje jakie są preferowane style działania, jaki jest nasz potencjał i jakie obszary wymagają od nas odwołania się lub poszerzenia naszych kompetencji i umiejętności.

Profil Indywidualny napisany jest bardzo pozytywnym językiem co jest niezwykle budujące i wzmacniające. Badania statystyczne Kwestionariusza Preferencji potwierdzają jego wysoką trafność i rzetelność.

Profil Indywidualny może zawierać następujące rozdziały:

ROZDZIAŁ PODSTAWOWY

Jest to rozdział, który opisuje preferowany styl funkcjonowania, sposób podejmowania decyzji, mocne strony oraz obszary do rozwoju, wartości wnoszone do zespołu, wskazówki komunikacyjne dla swojego typu osobowości, mniej świadome aspekty siebie, oraz wskazówki dotyczące swojego dalszego rozwoju.

Profil Podstawowy zawiera również część graficzną, która interpretowana jest z akredytowanym konsultantem Insights Discovery™.

Profil Podstawowy jest niezbędny do wygenerowania kolejnych rozdziałów Profilu.

ROZDZIAŁ ZARZĄDZANIE

Ten rozdział skierowany jest przede wszystkim dla kadry menadżerskiej i pozwala przyjrzeć się swojemu indywidualnemu stylowi zarządzania oraz potrzebom i oczekiwaniom swoich pracowników w kategoriach motywacji, środowiska pracy oraz preferowanego stylu zarządzania.

ROZDZIAŁ SKUTECZNA SPRZEDAŻ

Moduł ten przeznaczony jest dla osób, które zajmują się sprzedażą i mają bezpośredni kontakt z klientem. Opisuje on indywidualny styl sprzedaży na każdym etapie: od przygotowania i nawiązania kontaktu aż po rozwijanie współpracy. Rozdział ten stanowi wsparcie w odkrywaniu swoich preferencji osobowościowych i kompetencji sprzedażowych.

ROZDZIAŁ ROZWÓJ OSOBISTY

W tym rozdziale znajdują się informacje, które mogą pomóc przy wyznaczaniu swoich celów życiowych czy zawodowych, zarządzania i organizowania swojego czasu oraz określenia i rozwijania swojego indywidualnego stylu uczenia się.

Ten moduł zawiera również sugestie jak dobrze wykorzystać swoją kreatywność oraz wydobyć potencjał pozwalający na realizacje swoich marzeń i celów.

ROZDZIAŁ PYTANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ

Rozdział ten to jednostronicowy zestaw pytań, które znajdują zastosowanie na ostatnich etapach rekrutacji. Pytania dotyczą obszarów, które mogą stanowić wyzwanie dla respondenta i dotykają jego słabszych stron.  Moduł ten pozwala określić na ile respondent jest świadomy siebie i czy wypracował strategie radzenia sobie ze swoimi słabościami.